Fjellbandet kennel ønsker å drive en avlsvirksomhet som er til det beste både for rasen generelt og for hvert enkelt individ. Derfor jobbes det tett opp imot avlsutvalg, valpekjøpere og andre ressurspersoner i hundemiljøet.
 
B-kullet kom til verden i februar 2009. Les mer om dette under "B-kullet" i hovedmenyen.
 
C-kullet til Nana ble født 3. april 2011. Mer om dette under C-kullet !
 
Er du interessert i mer info, valpekjøp eller bare en generell hundeprat, så ta kontakt pr e-post eller telefon. Andre kull på gang kan du finne på valpelista til avlsrådet
 
E-post
mortenelg@hotmail.com
 
Telefon
Privat: (+47)91124416